Bảng mã màu

Bảng mã màu tiêu chuẩn dành cho các dòng sản phẩm nội thất văn phòng LUFAFAMI
Bảng mã màu gỗ Laminate: