Mã màu gỗ

Bảng mã màu gỗ Melamine, Lamilate tiêu chuẩn của Nội thất LUFAFAMI dành cho các sản phẩm, bàn làm việc, bàn lãnh đạo, bàn nhân viên, bàn họp…

ma-mau-go-lufafami
Bang_ma_mau_go_fami